Bamboo Bouwadvies

Bamboo Bouwadvies

Bamboo Bouwadvies is een onafhankelijk adviesbureau voor bouwmanagement. Het biedt diverse ondersteunende diensten bij nieuwbouw- en verbouwprojecten. De werkwijze laat zich omschrijven als consequent, persoonlijk en servicegericht, waarbij no-nonsense, doortastendheid en oplossingsgerichtheid belangrijke steekwoorden zijn. In de afgelopen jaren is bij verschillende bedrijven veel inhoudelijke en praktische kennis en ervaring opgedaan wat betreft het gehele proces van bouwen.

Bouwmanagement
Het succesvol realiseren van bouwprojecten vraagt doortastend en vakkundig projectmanagement. Niet alleen in de uitvoeringsfase, maar zeker ook in de ontwerpfases die daaraan voorafgaan.

Het bouwproces kent veel overleg en afstemming tussen verschillende partijen zoals de architect, de constructeur, de aannemer en de gemeente. Bamboo Bouwadvies kan hierin ondersteunen en het proces coördineren. Hierbij wordt niet alleen de kwaliteit nauwlettend in het oog gehouden, maar ook de planning en de kosten. Door proactief vooruit denken, een heldere communicatie en een gestroomlijnde coördinatie wordt het project naar een succesvol eindresultaat begeleid.

Bamboo Bouwadvies biedt:

  • Projectorganisatie en begeleiding ontwerpteam
  • Directievoering
  • Verzorging van vergunningstrajecten
  • Aanbestedingsadvies en –trajecten
  • Bouwkostenbewaking

Natuurlijk is elk bouwplan anders en niet te vatten in één enkele omschrijving. Ik nodig u hierom van harte uit om mij te bellen voor een ontmoeting.

Manon Costa